Julie Ridgel

Accounting Technician

Contact

(985) 549-3333

julie.ridgel​@southeastern.edu

Office

Julie Ridgel